Budova

Piloty základů šroubů: klady a zápory

Zašroubujte základové piloty

Pilířové základové piloty jsou ocelové trubky s antikorozním povrchem, které mají na konci čepel ve tvaru šroubu. Tento článek se bude zabývat typy, klady a zápory hromádek šroubů.

Druhy hromádek šroubů pro zakládání
 • Svařované

U hromádek svařovaného typu je konec ve formě kužele s přivařenými lopatkami.

 • Obsazení

Odlité piloty mají monolitickou strukturu (jednodílný hrot), životnost takové hromady šroubových základů je delší než životnost svařovaných.

 • Kombinovaný

V kombinovaných hromadách se kónus hromady vyrábí odlitím a poté se k němu čepele připojí svařením.

pilotové pilotové piloty

Při výběru hromádek šroubů by měla být věnována pozornost přesnosti výroby a kvalitě kovu. Poloha spirálové lopatky vzhledem k ose piloty musí být přísně kolmá.

Rovněž je třeba věnovat pozornost průměru, protože je zodpovědný za únosnost hromady základu šroubu. V případě stavby oplocení lze použít trubky s průměrem do 7,5 cm. Pokud chcete instalovat budovu z lehkých materiálů, jsou vhodné hromady 9 cm nebo více. Pokud se staví plnohodnotný dům, budou vyžadovány štětovnice o průměru 10 až 14 cm.

Druhy páskování pilotových pilotových pilot

hromady šroubů pro založení

Instalace šroubových pilot pod základem vyžaduje speciální výpočty, ale tato technologie není při provádění komplikovanější. Instalace se provádí ručně nebo pomocí specializovaného vybavení. Trubka je instalována v půdě a nalita do betonu, poté je nainstalována pokrývka hlavy a na celou konstrukci je aplikována kompozice, která chrání před korozí.

Výhody šroubových pilot
 • Minimální množství odpadu ve stavební oblasti.
 • Doba instalace – od jednoho dne.
 • Konstrukci lze přečíst ihned po instalaci hromádek.
 • Je možné namontovat hromady šroubových základů i ve zmrzlé půdě, což vám umožňuje kdykoli zahájit stavební práce.
 • Není třeba předem připravovat území, kde bude probíhat výstavba, krajina zůstane nedotčena.
 • Žádný problém při stavbě na nerovných površích. Trubky mohou být vybrány v různých délkách, čímž se dosáhne rovnoměrného horizontu na povrchu.
 • Pokud je půda pro stavbu tekutá nebo slabá, pak hromady šroubů snadno projdou skrz ni a jsou upevněny ve stabilní vrstvě půdy.
 • Pokud je možné instalovat hromady šroubů bez vybavení, pak je užitečná pouze fyzická síla a speciální klíč.
 • Hromadu šroubů lze sestavit, zkrátit, rozebrat a obnovit.
 • Pokud porovnáme všechny klady a zápory, jsou šroubové piloty nejúspornější alternativou ve srovnání s jinými typy základů..
Nevýhody hromady šroubů
 • Konstrukce pomocí pilotových pilot pod základem nemá suterén.
 • Protože hlavním materiálem je kov, je nevýhodou hromádek šroubů koroze. Kvalita ochranné vrstvy pilot by měla být předem zkontrolována.
 • Pokud se staveniště nachází na skalnatém terénu, budete muset použít speciální vybavení. Hromadu nebude možné nainstalovat ručně.

hromady šroubů pro založení

hromady šroubů pro založení

hromady šroubů pro založení

hromady šroubů pro založení

hromady šroubů pro založení

Piloty základů šroubů: klady a zápory

hromady šroubů pro založení

About the author

homeashome